Blog: Wat is een voedselovergevoeligheid?

 

Wat is een voedselovergevoeligheid?

Een voedselallergie is een allergische voedselovergevoeligheid van het lichaam. Het afweersysteem (immuunsysteem) in ons lichaam speelt hierbij een rol en maakt bij een voedselallergie specifieke antistoffen aan tegen eiwitten in de voeding (bijvoorbeeld bij pinda’s of soja). De eiwitten die deze allergische reactie veroorzaken worden ook wel allergenen genoemd. Een voedselintolerantie is een niet-allergische voedselovergevoeligheid van het lichaam. Het afweersysteem (immuunsysteem) in ons lichaam speelt hierbij geen rol. Bij een voedselintolerantie wordt er gereageerd op bepaalde “triggers” in de voeding (bijvoorbeeld lactose of sulfiet).

 

Verschil tussen voedselallergie en voedselintolerantie

Verschil tussen een voedselallergie en een voedselintolerantie zit hem dus in het afweersysteem van het lichaam, dat bij een voedselallergie wel een rol speelt en bij een voedselintolerantie geen rol speelt.

Wat ook een groot verschil is tussen een voedselallergie en een voedselintolerantie is de hoeveelheid die nodig is om een reactie te ontlokken.

Bij een voedselallergie kan zelfs het kleinste spoortje allergeen (of zelfs de geur) al zorgen voor een zeer heftige reactie. Er is bij een allergie dus geen sprake van een grenswaarde, met andere woorden er is geen grens waarbij klachten ontstaan.

Bij een voedselintolerantie kan dit per persoon, per product en zelfs per dag verschillen. Zo kan het zijn dan iemand met een lactose-intolerantie wel één glas melk kan drinken zonder hiervan last te krijgen maar dat twee glazen wel zorgt voor een reactie. Terwijl iemand anders met ook een lactose-intolerantie al last krijgt van 3 slokjes melk. Er is bij een intolerantie dus wel sprake van een grenswaarde, met andere woorden er is een grens waarbij klachten ontstaan (en deze grens is situatie afhankelijk).

Bij een allergische voedselovergevoeligheid spreekt men over een voedselallergie. Bij een niet-allergische voedselovergevoeligheid spreekt men over een voedselintolerantie.

 

Voedselallergie

Bij een voedselallergie speelt dus het afweersysteem (immuunsysteem) een belangrijke rol. In het kort zal ik uitleggen wat er gebeurt wanneer iemand met bijvoorbeeld een soja-allergie toch soja binnenkrijgt.

Bij een soja-allergie reageert het lichaam abnormaal op het soja-eiwit (allergeen). De eerste keer dat het lichaam in contact komt met soja maakt het specifieke afweerstoffen aan tegen de eiwitten in de soja. Wanneer er vervolgens een tweede keer soja het lichaam binnenkomt reageert het afweersysteem hierop omdat de eiwitten (allergenen) worden gezien als indringer. Ook iedere volgende keer dat het lichaam het allergeen herkent zal er weer een reactie optreden. Door de reactie komen er allerlei processen in het lichaam op gang, wat zorgt voor een (heftige) allergische reactie.

 

Symptomen bij een voedselallergie

Klachten die kunnen optreden bij een voedselallergie / allergische voedselovergevoeligheid kunnen zeer divers van aard zijn. Van relatief milde reacties tot zeer heftige reacties (soms met dodelijke afloop).

 

De reacties zijn in te delen in diverse “hoofdgroepen”:

 • Huidklachten, zoals jeuk, uitslag, roodheid, eczeem, galbulten of oedeem
 • Luchtwegproblemen, zoals niezen, piepende ademhaling, loopneus, hoesten of benauwdheid
 • Maag-darmklachten, zoals misselijkheid, diarree, verstopping, buikpijn of braken
 • Hart- en vaatproblemen, zoals lage bloeddruk, duizeligheid, zweten of anafylactische shock
 • Overig: hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld roodheid van oogslijmvliezen, zwellingen van lippen en/of tong of een groeiachterstand

 

Praktijkvoorbeeld van een voedselallergie

Wat kan er gebeuren als iemand met een voedselallergie toch het verboden allergeen (dus het eiwit) binnenkrijgt?

Iemand met een visallergie krijgt na het eten van het voorgerecht na zo’n 10 minuten last van dikke lippen en bulten op het lichaam. Ondanks dat de persoon de voedselallergie heeft aangegeven bij het personeel, blijkt bij navraag dat er ansjovis in de saus zat die geserveerd was bij het voorgerecht. Dit verklaart de reactie die na het voorgerecht optrad.

 

Voedselintolerantie

Bij een voedselintolerantie speelt het afweersysteem (immuunsysteem) geen rol. In het kort zal ik uitleggen wat er gebeurt wanneer iemand met bijvoorbeeld een sulfietintolerantie toch sulfiet binnenkrijgt.

Bij een sulfietintolerantie reageert het lichaam abnormaal op sulfiet (“trigger”). Een sulfietintolerantie ontstaat doorgaans na vele jaren. Soms ontstaat de sulfietintolerantie van de een op de andere dag, maar het kan ook veel geleidelijker gaan. Bij een sulfietintolerantie reageert het lichaam op de trigger met een reactie (bij sulfiet kan dan o.a. hoofdpijn, hartkloppingen of netelroos ontstaan). De heftigheid van de reactie hangt bij sulfietintolerantie mede af van de gezondheid van de persoon. Iemand met astma heeft bijvoorbeeld een veel grotere kans op ademhalingsmoeilijkheden na inname van sulfiet dan iemand zonder astma. Iemand die niet tegen aspirine kan heeft weer een veel grotere kans op anafylaxie na inname van sulfiet dan iemand die wel tegen aspirine kan.

 

Symptomen bij een voedselintolerantie

Klachten die kunnen optreden bij een voedselintolerantie / niet-allergische voedselovergevoeligheid kunnen zeer divers van aard zijn. Van relatief milde reacties tot zeer heftige reacties. Reacties die optreden zijn over het algemeen van dezelfde aard als bij de voedselallergie alleen vaak wat minder ernstig.

 

De reacties zijn in te delen in diverse “hoofdgroepen”:

 • Huidklachten, zoals jeuk, uitslag, roodheid, eczeem, galbulten of oedeem
 • Luchtwegproblemen, zoals niezen, piepende ademhaling, loopneus, hoesten of benauwdheid
 • Maag-darmklachten, zoals misselijkheid, diarree, verstopping, buikpijn of braken
 • Hart- en vaatproblemen, zoals zwakke pols, duizeligheid, bleke huid
 • Overig: hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld hoofdpijn of zwellingen van lippen en/of tong

 

Praktijkvoorbeeld van een voedselintolerantie

Wat kan er gebeuren als iemand met een voedselintolerantie toch de verboden trigger in de voeding binnenkrijgt?

Iemand met een lactose-intolerantie krijgt na het eten van het hoofdgerecht na zo’n 20 minuten last van heftige buikkrampen. Ondanks dat de persoon de voedselintolerantie heeft aangegeven bij het personeel, blijkt bij navraag de vis in roomboter gebakken te zijn. Dit verklaart de reactie die na het hoofdgerecht optrad.

 

Zelf doen of uitbesteden?

U kunt natuurlijk proberen alle informatie rondom allergenen zelf te verzamelen en te verwerken. Maar het risico bestaat dan dat u het niet correct doet en daarmee onbedoeld een soort schijnzekerheid afgeeft aan consumenten met een voedselovergevoeligheid. Wilt u dit laten doen door een professional, dan bent u bij VoedingVeilig aan het juiste adres. Benieuwd geworden naar de mogelijkheden, vraag dan gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Blog: Voedselveiligheid, wat houdt dat in?

 

Voedselveiligheid, wat houdt dat in?

Iedere onderneming die werkt met levensmiddelen weet dat voedselveiligheid uitermate belangrijk is. Voeding en voedselveiligheid gaan daarom hand in hand samen. Voedselveiligheid kan op diverse manieren gewaarborgd worden, zoals door hygiënisch te werken, de houdbaarheidsdata van levensmiddelen te respecteren en de temperatuur van de koeling goed in te stellen. Maar er is nog een heel belangrijk punt als het om voedselveiligheid gaat, namelijk …

 

Voedselveiligheid en allergenen

Voedselveiligheid bestaat ook uit het goed in kaart brengen van de aanwezige allergenen in uw onderneming, goed allergenenbeheer en een correcte allergenendeclaratie (door bijvoorbeeld het maken van allergenenlijsten). Helaas wordt dit vaak vergeten. Waarom? Omdat bijvoorbeeld de term allergenen bij ondernemers (en de medewerkers) totaal onbekend is. Of wellicht omdat er niet goed begrepen is wat de gevolgen van allergenen kunnen zijn voor mensen met een voedselovergevoeligheid.

Maar u wilt natuurlijk niet dat uw klant of gast (dood)ziek wordt door een onbedoeld spoortje allergeen, toch?

 

Percentage voedselovergevoeligheid

In Nederland heeft 3 procent van de volwassenen last van een voedselovergevoeligheid. Bij kinderen ligt het percentage dat een voedselovergevoeligheid heeft nog veel hoger, namelijk rond de 8 procent.

Wilt u ook de voedselveiligheid voor mensen met een voedselallergie of voedselintolerantie vergroten? Zorg dan dus voor een correct allergenenbeleid. Hierdoor trekt u niet uiteindelijk alleen meer mensen naar uw onderneming, maar voorkomt u ook dat u te maken krijgt met boetes en/of claims. Sinds december 2014 bent u als ondernemer namelijk aansprakelijk voor letsel dat ontstaat doordat uw allergenenbeleid niet op orde is. Als u niet de nodige maatregelen treft kan dit grote consequenties hebben, voor zowel u als voor de allergische consument.

 

NVWA

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft als kerntaak het toezicht houden bij bedrijven en instellingen op naleving van de wetten en voorschriften. Hieronder valt ook de controle op naleving van de allergenenwet (welke onderdeel is van de Europese wet “Verordening (EU) Nr. 1169/2011, betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten”).
Bij het niet naleven van deze wet riskeert u de kans op een flinke boete van de NVWA, welke kan oplopen van €525 tot €1050. Het is dus zeer belangrijk dat u hier genoeg aandacht aan besteedt!

 

Allergenen controleacties in België door FAVV

In België zijn er in oktober 2017 door het federaal Voedselagentschap (FAVV) aangekondigde controleacties gehouden in Leuven en Etterbeek. Bij de betrokken lokale voedingsbedrijven in de distributiesector werd gecontroleerd op de communicatie omtrent allergenen.
In totaal zijn er 438 bedrijven gecontroleerd, waaronder horeca, bakkers, slagers en supermarkten.
In Leuven werd bij 46% van de gecontroleerde bedrijven een afwijking vastgesteld en in Etterbeek zelfs bij 52% van de gecontroleerde bedrijven.
De communicatie omtrent allergenen richting de consument is dus in België nog (lang) niet op orde. Uit eigen ervaring durf ik te zeggen dat in Nederland ook nog heel veel winst te behalen is als het gaat om correcte allergeneninformatie naar de consument toe.

 

Wat hoort er allemaal nog meer bij voedselveiligheid?

In Nederland staat voedselveiligheid op een hoog peil, maar 100% veilig voedsel bestaat niet. Om de risico’s te beperken bestaan er heel wat wetten en regels waaraan voldaan moet worden voor plekken waar voedsel verwerkt wordt. Denk hierbij aan fabrieken, detailhandel, horeca en zorginstellingen.

Voedselveiligheid is een overkoepelde benaming voor een 4-tal termen die gebruikt worden om aan te geven in welke mate ons voedsel (on)veilig is voor consumptie.

 

Voedselveiligheid vóórkomen & voorkómen

De 4-tal termen die onder voedselveiligheid vallen zijn gericht op het vóórkomen of voorkómen van:
– Voedselvergiftigingen
– Bederf
– Voedselallergieën
– Voedselintoleranties
en mogelijk ook nog andere risico’s omtrent voeding.

Voedselveiligheid omvat ook diverse vakgebieden, denk hierbij aan levensmiddelentechnologie, (waren)wetgeving, toxicologie, kwaliteitskunde en epidemiologie.

 

In Nederland zijn er diverse instellingen die heel veel kennis hebben op het gebied van voedselveiligheid, waaronder:
NVWA
Voedingscentrum
RIVM
Gezondheidsraad
Wageningen universiteit
RIKILT

 

NVWA

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft als kerntaak het toezicht houden bij bedrijven en instellingen op naleving van de wetten en voorschriften.

 

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum biedt consumenten en professionals wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over gezonde, veilige en een meer duurzame voedselkeuze.

 

RIVM

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Tot de taken behoren onder andere, het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen.

 

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. Het werkterrein van de Gezondheidsraad omvat onderwerpen als voeding, milieubescherming, arbeidshygiëne en geneeskundig bevolkingsonderzoek.

 

Wageningen University & Research

De universiteit in Wageningen vormt samen met een aantal commerciële onderzoeksinstituten de Wageningen University & Research. De samenhangende kerngebieden zijn voeding en voedselproductie, leefomgeving & gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.

 

RIKILT

Het RIKILT (Rijks- Kwaliteitsinstituut voor Landbouw- en Tuinbouwproducten) is een onderzoeksinstituut en onderdeel van Wageningen University & Research, wat onafhankelijk onderzoek verricht naar de veiligheid en betrouwbaarheid van voedsel. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe de veiligheid van voedsel van productie tot consumptie verbeterd kan worden.

Momenteel is er een officieel onderzoek gaande (in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken) omtrent allergenen. Hierin onderzoeken ze of de allergene activiteit van voedseleiwitten -welke zorgen voor allergische reacties- te meten en voorspellen zijn. Het meten en voorspellen van de allergene eigenschappen van eiwitten is een uitdagende taak. Een allergische reactie is namelijk het resultaat van een aaneenschakeling aan reacties in het lichaam, waarbij meerdere celtypen en hun interacties weer een rol spelen.

 

Zelf doen of uitbesteden?

U kunt natuurlijk proberen alle informatie rondom allergenen zelf te verzamelen en te verwerken tot bijvoorbeeld een productspecificatie of etiket. Maar het risico bestaat dan dat u het niet correct doet en daarmee onbedoeld een soort schijnzekerheid afgeeft aan klanten met een voedselovergevoeligheid. Wilt u dit laten doen door een professional, dan bent u bij VoedingVeilig aan het juiste adres. Benieuwd geworden naar de mogelijkheden, vraag dan gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Blog: Webshops die voeding verkopen dienen te voldoen aan …

 

Webshops die voeding verkopen dienen te voldoen aan …

Zoals in de vorige blog al even kort werd aangegeven behoren webshops tot de detailhandel. Echter kan er niet zoals bij de gewone detailhandel mondeling navraag gedaan worden over allergenen in levensmiddelen.

 

Wetgeving

Volgens de Europese wet (Verordening (EU) Nr. 1169/2011, betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten) behoren webshops bij “verkoop op afstand”, welke ook moeten voldoen aan de verplichte voedselinformatie. Maar wat komt er nu allemaal bij kijken wanneer er levensmiddelen worden verkocht in een webshop en waaraan moet de webshop voldoen indien er levensmiddelen worden verkocht?

 

De verplichte voedselinformatie (inclusief allergeneninformatie) moet namelijk beschikbaar zijn vóór het aankoopmoment. Deze voedselinformatie dient dus aanwezig te zijn in de nabijheid van het te bestellen product.

 

Of er nu chocolade, taarten, kaas, specerijen/kruiden, snoep, bakmixen, koekjes, (fris)dranken, soepen of sauzen worden verkocht in de webshop. Bij al deze (en nog veel meer) levensmiddelen dient er voedselinformatie aanwezig te zijn.

 

Om welke verplichte voedselinformatie gaat het dan?

Onderstaande items moeten verplicht worden aangegeven wanneer er “verkoop op afstand” plaatsvindt, voordat het product daadwerkelijk wordt besteld of in de digitale winkelwagen wordt geplaatst.

 

 1. De benaming van het levensmiddel
 2. De lijst van ingrediënten (ook wel ingrediëntendeclaratie genoemd)
 3. De allergenen* welke aanwezig zijn in het levensmiddel
  • In de lijst met ingrediënten kunnen de allergenen ook worden weergegeven door ze bijvoorbeeld dikgedrukt of in hoofdletters te vermelden
 4. De hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten
  • Geef percentages aan van ingrediënten als
   • deze voorkomt in de benaming (% roomboter in roomboterkoek)
   • geassocieerd wordt met de benaming (% vlees in worst bijvoorbeeld)
   • opvalt in woord, beeld of grafische voorstelling (indien er op een verpakking vruchtenyoghurt bijvoorbeeld plaatjes van aardbeien staan)
   • van wezenlijk belang is om het levensmiddel te karakteriseren (cacaobestanddelen in chocolade)
 5. De nettohoeveelheid van het levensmiddel
 6. Bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden
  • Denk hierbij bijvoorbeeld aan: koel bewaren, droog en donker bewaren of na openen beperkt houdbaar
 7. De (handels)naam en het adres van de bedoelde exploitant van een levensmiddelenbedrijf
  • Indien er in de webshop producten worden verkocht die afkomstig zijn van een derde partij dient u de naam en het adres van deze derde partij erbij te vermelden
 8. Het land van oorsprong of de plaats van herkomst indien
  • Het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van het levensmiddel
   • bijvoorbeeld Griekse salade die in een fabriek in Nederland is gemaakt
  • Voor vers vlees van rundvlees, varkens, schapen, geiten, pluimvee, vis, voor rundvleesproducten en ook voor honing, groenten en fruit en olijfolie
  • Wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel vermeld wordt en niet hetzelfde of dezelfde is als voor het primaire ingrediënt ervan
   • bijvoorbeeld bij boter gekarnd in België afkomstig van Nederlandse melk kan op het etiket vermeld worden “geproduceerd in België van Nederlandse melk”
 9. Een gebruiksaanwijzing, als het levensmiddel moeilijk te gebruiken is zonder gebruiksaanwijzing
  • Denk hierbij bijvoorbeeld aan: schudden voor gebruik of juist niet schudden voor gebruik
 10. Voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%: het effectieve alcoholvolumegehalte
 11. Een voedingswaardevermelding** (ook wel voedingswaardetabel genoemd)
  • Hiervoor is een vaste volgorde:
   • energie (kJ / kcal)
   • vetten
   • waarvan verzadigde vetzuren
   • koolhydraten
   • waarvan suikers
   • eiwitten
   • zout

 

* het gaat om de volgende allergenen:

– glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, khorasantarwe/ kamut)
schaaldieren
eieren
vis
pinda
soja
melk (inclusief lactose)
noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten en macadamianoten)
selderij
mosterd
sesamzaad
zwaveldioxide en sulfiet (E220 – E228) bij concentraties van meer dan 10 mg SO2 per kilo of liter
lupine
weekdieren

 

** een voedingswaardevermelding geldt niet voor onderstaande producten (deze zijn namelijk vrijgesteld):

– onverwerkte producten die bestaan uit één ingrediënt of categorie van ingrediënten
verwerkte producten die als enige vorm van verwerking zijn gerijpt en die bestaan uit één ingrediënt of categorie van ingrediënten
water bestemd voor menselijke consumptie, inclusief water waarbij de enige toegevoegde ingrediënten kooldioxide en/of aroma’s zijn
een kruid, een specerij of mengsels daarvan
zout en zoutvervangers
tafelzoetstoffen
extracten van koffie en extracten van cichorei, hele of gemalen koffiebonen en hele of gemalen cafeïnevrije koffiebonen
kruiden- en vruchtenthee, thee, cafeïnevrije thee, instant- of oplosthee of thee-extract, cafeïnevrije instant- of oplosthee of thee-extract, die geen andere toegevoegde ingrediënten bevatten dan aroma’s die niets veranderen aan de voedingswaarde van de thee
gefermenteerde azijn of vervangers van azijn, inclusief die waarbij de enige toegevoegde ingrediënten aroma’s zijn
aroma’s
levensmiddelenadditieven
technische hulpstoffen
voedingsenzymen
gelatine
jamgeleermiddel
gist
kauwgom
levensmiddelen in verpakkingen waarvan het grootste oppervlak minder dan 25 cm 2 bedraagt
levensmiddelen, met inbegrip van ambachtelijke levensmiddelen, die rechtstreeks door de producent in kleine hoeveelheden worden geleverd aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert

 

Wat hoeft u dan van een product niet aan te geven in de webshop? Alleen de datum van het product hoeft niet aangegeven te worden op de webshop.

 

Zelf doen of uitbesteden?

U kunt natuurlijk proberen alle informatie rondom allergenen zelf te verzamelen en te verwerken tot bijvoorbeeld een productspecificatie of etiket. Maar het risico bestaat dan dat u het niet correct doet en daarmee onbedoeld een soort schijnzekerheid afgeeft aan klanten met een voedselovergevoeligheid. Wilt u dit laten doen door een professional, dan bent u bij VoedingVeilig aan het juiste adres. Benieuwd geworden naar de mogelijkheden, vraag dan gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

Blog: Op wie richt VoedingVeilig zich?

 

Op wie richt VoedingVeilig zich?

VoedingVeilig richt zich voornamelijk op het geven van allergenenadvies aan detailhandel en horeca. Sinds december 2014 moeten namelijk ook aanbieders van onverpakte levensmiddelen allergeneninformatie geven over hun producten/gerechten aan consumenten. Dit is vastgelegd in een nieuwe Europese wet (Verordening (EU) Nr. 1169/2011, betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten). Hoewel deze wetgeving dus al geruime tijd van kracht is blijkt in de praktijk dat deze nog maar weinig -op een correcte manier- wordt toegepast.

 

Om welke allergenen gaat het?

 1. Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, khorasantarwe/ kamut)
 2. Schaaldieren
 3. Eieren
 4. Vis
 5. Pinda
 6. Soja
 7. Melk (inclusief lactose)
 8. Noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten en macadamianoten)
 9. Selderij
 10. Mosterd
 11. Sesamzaad
 12. Zwaveldioxide en sulfiet (E220 – E228) bij concentraties van meer dan 10 mg SO2 per kilo of liter
 13. Lupine
 14. Weekdieren

 

Bewerkte levensmiddelen

In het overgrote merendeel van bewerkte levensmiddelen zitten één of meerdere allergenen. Bij een groot gedeelte is het heel duidelijk dat er allergenen inzitten (denk bijvoorbeeld aan de tarwe in brood, melk in kaas en natuurlijk de noten in studentenhaver). Maar in bijvoorbeeld mayonaise zijn al minimaal 2 allergenen aanwezig (ei en mosterd) en in bijvoorbeeld worcestersaus zijn al zeker 3 allergenen aanwezig (gerst, vis en soja).

Goed allergenenbeheer en correcte allergeneninformatie is dus nog niet zo (ge)makkelijk.

 

Detailhandel

Bent u een warme bakker, groenteboer of ambachtelijke slager, staat u bijvoorbeeld op de markt met een kaashandel, visspecialiteiten of notenkraam of heeft uw supermarkt versafdelingen? Ook u dient uw klanten (desgevraagd) te voorzien van correcte allergeneninformatie.

 

Slager

Wellicht bent u een slager met een rijk assortiment aan vleeswaren, met daarnaast nog heerlijke zelfgemaakte kant-en-klaar gerechten. Tegenwoordig is de keuze bij de slager letterlijk reuze, want wat dacht u bijvoorbeeld van rauwe andijviestamppot met een lekkere gehaktbal, een bakje kant-en-klare lasagne bolognese of een al voorgegaard pannetje heerlijk mals stoofvlees.

Maar wat wel natuurlijk heel belangrijk is dat u als slager bij deze zelfgemaakte producten natuurlijk wel een goed overzicht van de allergenen heeft die uiteindelijk allemaal in het eindproduct terecht zijn gekomen.

 

Bakker

Of u bent misschien bakker en iedere dag al vroeg in de weer met het maken van uw eigen brood en banket. Heerlijke, verse, nog net warme luxe broodjes uit de oven. Of mooie, creatieve, kleurrijke en vooral zalige gebakjes in allerlei smaken.

Maar weet u precies van al deze zelfgemaakte producten welke allergenen deze bevatten? Heeft u wel eens de etiketten gelezen van bijvoorbeeld broodverbeteraar (of broodverbetermiddel) of margarine? Wist u dat deze hulpstoffen vaak vol zitten met allerlei ingrediënten die allergenen bevatten en dus ook terechtkomen in uw eindproduct.

Bijvoorbeeld kunnen in een “simpele” mueslibol al zeker 7 verschillende soorten allergenen voorkomen:

 • Glutenbevattende granen (o.a. tarwe, rogge, gerst)
 • Soja
 • Melk
 • Noten (o.a. amandelen, hazelnoten, cashewnoten, pecannoten)
 • Sesamzaad
 • Sulfiet
 • Lupine

 

Welke bedrijven vallen er onder detailhandel

De detailhandel is overigens weer verder onder te verdelen in bijvoorbeeld foodspeciaalzaken en levensmiddelenzaken. Foodspeciaalzaken richten zicht vaak op één soort voeding, neem als voorbeeld de poelier die zich speciaal richt op wild en gevogelte. Levensmiddelenzaken richten zich juist op een bredere omzet qua levensmiddelen, maar wel in een specifieke “niche”. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de natuurvoedingswinkel. Het maakt dus niet uit wat voor soort detailhandel u heeft, het belangrijkste is dat u ook bij niet voorverpakte levensmiddelen beschikt over correcte allergeneninformatie. Deze allergeneninformatie kunt u of mondeling of schriftelijk doorgeven aan uw klanten.

Webshops (of webwinkels) vallen ook onder detailhandel. In een volgend blog ga ik uitgebreid uitleg geven waaraan webshops die (ook) voeding verkopen moeten voldoen volgens de allergenenwetgeving.

 

Horeca

Heeft u bijvoorbeeld een eigen bed & breakfast, een sfeervol Frans restaurant of een gezellig bruin café of doet u aan catering voor kleine en/of grote groepen mensen? Ook dan dient u op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van allergenen in uw gerechten.

Als eigenaar van een café serveert u natuurlijk niet alleen een heleboel soorten (speciaal) bier en wijn, maar waarschijnlijk ook op zijn tijd een bittergarnituur, tortilla chips met guacamole of wellicht een tosti ham/kaas aan uw gasten. Wist u dat al deze gerechten één of meerdere allergenen bevatten? En weet u ook welke dat zijn?

Bijvoorbeeld in een “simpele” tosti ham/kaas al zeker 5 verschillende soorten allergenen kunnen voorkomen:

 • Witbrood: tarwe, soja, melk
 • Ham: soja, selderij
 • Kaas: melk

Trouwens bier bevat ook een allergeen, namelijk gerst. En wat dacht u van de sulfiet in wijn?

 

Welke bedrijven vallen er onder horeca

De horeca bestaat uit heel veel soorten zoals hotels, pensions, restaurants, lunchrooms, strandpaviljoens, cafetaria’s, cafés en ijssalons, maar ook vallenbungalowparken, kantines en catering onder de term horeca. Ook hier maakt het weer niet zoveel uit wat voor soort horecaonderneming u heeft, als u maar beschikt over de juiste allergeneninformatie. Deze allergeneninformatie dient u mondeling of schriftelijk door te geven aan uw gasten.

 

Wetgeving rondom verstrekken van allergeneninformatie

Hoewel de wetgeving over het verstrekken van allergeneninformatie over producten/gerechten aan consumenten al een paar jaar verplicht is, blijkt in praktijk dat dit nog maar op kleine schaal gebeurt. En als er al allergeneninformatie voor handen is, blijkt dit vaak nog onvolledig of verouderd te zijn. Kortom er is nog heel veel winst te halen op allergenengebied voor ondernemers in detailhandel en horeca.

 

Zelf doen of uitbesteden?

U kunt natuurlijk proberen alle informatie rondom allergenen zelf te verzamelen en te verwerken tot bijvoorbeeld een allergenenlijst of allergenenkaart. Maar het risico bestaat dan dat u het niet correct doet en daarmee onbedoeld een soort schijnzekerheid afgeeft aan klanten of gasten met een voedselovergevoeligheid. Wilt u dit laten doen door een professional, dan bent u bij VoedingVeilig aan het juiste adres. Benieuwd geworden naar de mogelijkheden, vraag dan gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.

 

Grote(re) ondernemingen

Naast detailhandel en horeca richt VoedingVeilig zich ook op grote(re) ondernemingen in de levensmiddelenbranche. Ook grote(re) ondernemingen zoals een maaltijdenfabrikant of snackproducent hebben natuurlijk te maken met allergenen (en de declaratie ervan). Vaak is er bij grotere ondernemingen een kwaliteitsafdeling aanwezig die zich bezig houdt met allerlei kwaliteitsgerelateerde zaken. Maar uit eigen ervaring weet ik dat het onderdeel allergenen regelmatig onderschat wordt doordat het veel verder en dieper gaat dan alleen maar de ingrediënten van de receptuur op de verpakking te benoemen.