Blog: RASFF – met één alarmbericht is heel Europa geïnformeerd

 

RASFF – met één alarmbericht is heel Europa geïnformeerd

Een ieder zal zich nog wel de fipronil crisis kunnen herinneren. Kippeneieren bleken in een groot aantal landen -zowel binnen als buiten de EU- de schadelijke insecticide fipronil te bevatten. Het was België die als eerste toen via het RASFF-systeem een internationaal alarmbericht eruit stuurde.

Of de massale recalls rondom producten van en met sesamzaad welke verontreinigd waren met het toxische ethyleenoxide, waarbij ook België (toevallig?) weer als eerste de melding deed via het RASFF-systeem.

 

Wat is RASFF?

RASFF (Rapert Alert System for Food and Feed) is een meldingssysteem waarmee lidstaten van de Europese Unie elkaar 24 uur per dag kunnen informeren wanneer er direct risico’s zijn voor de volksgezondheid.

 

Hoe werkt het RASFF systeem?

Het begint met de kennisgeving door een lid van het RASFF-netwerk. De kennisgeving kan gaan over een ernstig (direct of indirect) gevaar voor de volksgezondheid. De Europese Commissie (beheerder van het RASFF-systeem) controleert de kennisgeving en stuurt deze daarna naar de overige leden van het RASFF-netwerk.

 

Wie zijn de leden van het RASFF-netwerk?

  • Alle EU-lidstaten
  • De EER-landen (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en het EVA-secretariaat, dat de input van de EER-landen coördineert
  • De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
  • De Europese Commissie, als beheerder van het systeem
  • Zwitserland is gedeeltelijk lid van het systeem voor wat betreft het weigeren aan de grens van producten van dierlijke oorsprong

In totaal zijn er 32 landen aangesloten bij het RASFF systeem.

 

Welke classificatie meldingen zijn er?

  • Alert notifications: deze notificatie wordt geplaatst indien er een direct potentieel gevaar is voor de volksgezondheid. Te zien is in welke landen het product wordt verkocht, zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.
  • Information notifications: deze notificatie geeft aan dat er in één van de lidstaten een potentieel risico is aangetroffen, maar dat de andere lidstaten niet onmiddellijk actie hoeven te ondernemen (bijvoorbeeld omdat het betreffende product daar nog niet op de markt is gekomen).
  • Border rejection: deze notificatie zijn berichten over buitenlandse producten die aan de grens van een EU land geweigerd zijn wegens een gezondheidsrisico. Deze meldingen worden uitgestuurd naar alle grensposten zodat het geweigerde product ook daar de EU niet binnen kan.
  • RASFF news: deze notificatie geeft aan dat het wel interessant kan zijn voor de betrokken lidstaten onder de noemer “nieuws”.