Blog: Het ℮-teken

 

Het ℮-teken

Het is een wettelijke verplichting om op een voorverpakt levensmiddel het nominale gewicht/volume te vermelden. Dit kan op 2 manieren. Wanneer een verpakking géén ℮-teken bevat, dan bevat de verpakking minimaal datgene wat is aangegeven. Wanneer er wél een ℮-teken op de verpakking staat, betekent dit dat er een gemiddelde hoeveelheid product in zit.

 

Besparing

Het gebruik van een ℮-teken is niet verplicht, maar kan wel een (flinke) besparing opleveren. Om te kunnen garanderen dat er bijvoorbeeld in een pak suiker daadwerkelijk 1 kg suiker zit, moet een verpakker de machine afstellen op 1020 gram, waarbij rekening gehouden wordt met een marge van 2%. Op tienduizenden kilo’s suiker kan deze 20 gram per pak suiker veel verlies opleveren. Om dit tegen te gaan kan er gebruik gemaakt worden van het ℮-teken.

 

Wat zijn de regels?

Het ℮-teken mag alleen met toestemming van de NVWA gebruikt worden. Het Nederlands Meetinstituut (NMi) is de instantie in Nederland die het vulproces en de procedures van de verpakker onderzoekt namens de NVWA.

Regelgeving omtrent het gebruik van het ℮-teken is vastgelegd in Europese Richtlijn 1976/211/EEG.

In Nederland is deze Richtlijn vertaald in Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakking.

Om ervoor te zorgen dat de aangegeven hoeveelheid juist is, moeten verpakkingen met het ℮-teken aan bijvoorbeeld de volgende eis voldoen:

  • De gemiddelde hoeveelheid van het product in verpakkingen van eenzelfde partij moet minstens gelijk zijn aan de op de verpakking vermelde hoeveelheid.