Blog: Genetische modificatie, vriend of vijand?

 

Genetische modificatie, vriend of vijand?

Genetische modificatie of gentech(nologie) is een techniek die de eigenschappen van planten, bacteriën, gisten of schimmels verandert. Het genetisch materiaal (DNA) wordt aangepast op een kunstmatige wijze -door ingrijpen van de mens- zodat het een nieuwe bijzondere eigenschap krijgt.

VoedingVeilig Blog - Genetische Modificatie

 

Waarom wordt genetische modificatie toegepast?

Met gentech kunnen planten goede eigenschappen krijgen waardoor ze bijvoorbeeld bestand zijn tegen insectenbestrijdingsmiddelen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook minder kwetsbaar gemaakt worden voor insecten of knaagdieren. Ook kan gentech ervoor zorgen dat bacteriën, gisten en schimmels nuttige stoffen aanmaken, denk hierbij aan aroma’s, vitamines, enzymen, enz.

 

Is genetische modificatie toegestaan in Europa?

Ja, dit is toegestaan. De Europese Unie laat het aan de lidstaten om te bepalen of ze de teelt van gentech gewassen toelaten op hun grondgebied. Wel bepaalt de Europese Unie welke genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) geteeld mogen worden, en welke niet. Producten verkregen uit deze gewassen mogen verwerkt worden in levensmiddelen.

 

Verplicht vermelden op het etiket?

Als er meer dan 0,9% van een genetisch gemodificeerd ingrediënt in een product aanwezig is, is het verplicht dit op een etiket te vermelden.

 

Hoe te etiketteren?

Indien het levensmiddel uit meer dan één ingrediënt bestaat, dan dient in de lijst van ingrediënten tussen haakjes achter de naam van het genetisch gemodificeerde ingrediënt de woorden “genetisch gemodificeerd” of “geproduceerd met genetisch gemodificeerde [naam van het ingrediënt]” benoemd te worden. Bijvoorbeeld: sojaolie (genetisch gemodificeerd).

De vermeldingen mogen ook als voetnoot bij de lijst van ingrediënten, waarbij duidelijk moet zijn om welk GGO ingrediënt het gaat. Dit dient in dezelfde lettergrootte vermeld te worden als van de ingrediëntenlijst.

 

Uitzonderingen

Er zijn verschillende uitzonderingen waarbij het niet verplicht is om gentech te etiketteren. Bijvoorbeeld dieren die genetisch gemodificeerd diervoeder krijgen, hierbij hoeft op melk, eieren of vlees van deze dieren niet te worden geëtiketteerd dat het dier gevoederd is met gentech diervoeder (zoals maïs of soja).

 

Bereid zonder gentechniek

In Warenwetbesluit “Nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen” zijn strenge regels gesteld over de vermelding op producten.

De vermelding “bereid zonder gentechniek” mag alleen worden gebruikt -bij eet- of drinkwaren- indien:

  • niet bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen
  • niet bereid zijn met behulp van stoffen die:
    • bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen; of
    • zijn geproduceerd met gebruikmaking van technische proceshulpstoffen die zijn verkregen uit genetisch gemodificeerde organisme
  • niet afkomstig zijn van dieren die: gevoederd zijn met genetisch gemodificeerd diervoeder of met diervoeder dat genetisch gemodificeerde additieven bevat; of medicijnen toegediend hebben gekregen die zijn geproduceerd met behulp van moderne biotechnologie, tenzij vergelijkbare medicijnen met een zelfde werking niet beschikbaar zijn; en die geen sporen van genetisch gemodificeerd desoxyribonucleïnezuur (DNA) bevatten tenzij dat onbedoeld en onvermijdelijk is