Blog: Etikettering van alcoholische dranken

 

Etikettering van alcoholische dranken

Verordening (EU) nr. 1169/2011 is bedoeld om de consument informatie te verstrekken -om uiteindelijk een goede voedselkeuze te kunnen maken-. Deze wetgeving geldt voor alle levensmiddelen, echter met de uitzondering van alcoholische dranken hierop heeft slechts een gedeelte van deze wetgeving betrekking.

VoedingVeilig etikettering alcoholische dranken

 

Verplichte vermeldingen op alcoholische dranken

1. Het is verplicht om bij een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% het effectieve alcoholvolumegehalte te vermelden. Dit dient aangegeven te worden met een cijfer met ten hoogste één decimaal. Het dient gevolgd te worden door het symbool “% vol.”, en kan worden voorafgegaan door het woord “alcohol” of door “alc.”. Bijvoorbeeld: alcohol 1,5% vol.

2. Het is verplicht om de naam te vermelden en informatie te verstrekken over een allergeen. Zo kan wijn het allergeen sulfiet bevatten. Het betreffende allergeen dient in het Nederlands en in een afwijkende typografie weergegeven te worden op het etiket.

3. Het is verplicht om een houdbaarheidsdatum te vermelden voor dranken met een alcoholpercentage van minder dan 10% alcoholvolumegehalte.

4. Het is verplicht om de netto-inhoud te vermelden.

 

Wat is niet verplicht op alcoholische dranken?

1. Het is geen verplichting om productinformatie, zoals ingrediënten en voedingswaarde op etiketten te vermelden voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% alcoholvolume.

2. Het is geen verplichting om gezondheidsinformatie en waarschuwingen over de risico’s van alcohol te vermelden.

3. Het is geen verplichting om een houdbaarheidsdatum te vermelden voor dranken met meer dan 10% alcoholvolumegehalte.

 

Andere wetgevingen

Ook zijn er nog andere wetten waar rekening mee gehouden dient te worden bij het etiketteren van alcoholhoudende dranken.

 

Verordening (EG) 1924/2006 inzake voedings-en gezondheidsclaims voor levensmiddelen

Hierin staat benoemd dat dranken met een alcoholpercentage van meer dan 1,2 volumeprocent niet voorzien mogen worden van:

  • gezondheidsclaims
  • voedingsclaims (afgezien van claims betreffende een laag/verlaagd alcoholgehalte of een verlaagde energetische waarde)

 

Verordening (EU) Nr. 1308/2013 over landbouwproducten

In deze verordening staan verschillende soorten wijn beschreven en waar deze aan dienen te voldoen.

Onder “wijn” wordt verstaan: het product dat uitsluitend wordt verkregen door gehele of gedeeltelijke alcoholische vergisting van al dan niet gekneusde verse druiven of van druivenmost met daarbij eisen voor minimale en maximale alcoholpercentages.

 

Verordening (EU) 2019/33 regeling wijn

Hierin staan o.a. eisen benoemd over de bereiding van wijn, maar ook de etikettering en presentatie van wijn.

 

Verordening (EU) 2019/787 gedestilleerde dranken

Deze verordening bevat regels over de definitie, aanduiding, presentatie, etikettering en bescherming van gedestilleerde dranken. Hieronder vallen bijvoorbeeld rum, whisky, gin en wodka. Voor een groot aantal categorieën gedistilleerde dranken zijn strikte vereisten vastgelegd ten aanzien van grondstoffen, minimum alcoholvolumegehalte, maximaal distillatiegehalte, rijpingsperiodes, gebruik van kleurstoffen, zoetstoffen en aroma’s.

 

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

De bescherming van gedistilleerde dranken met geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten zijn hierin vastgelegd. Hierin staan ook eisen gesteld aan de aanduidingen bier, alcoholvrij bier, alcoholarm bier, oud bruin, pils, bo(c)k, korenwijn, advocaat, vieux, brandewijn, vruchtenbrandenwijn en likorette.

 

Discussie

Al jarenlang strijden consumentenorganisaties in Europa, maar ook de Europese Commissie om te pleiten voor volwaardige productinformatie op het etiket (o.a. ingrediënten en voedingswaarde), inclusief gezondheidswaarschuwingen. Tot dusver is hier nog geen definitief besluit over genomen.