Blog: Doorstralen, (on)gewenst of niet?

 

Doorstralen, (on)gewenst of niet?

Het doorstralen van voedsel gebeurt met gammastraling, ook wel “ioniserende straling” genoemd én zorgt ervoor dat bijvoorbeeld ons voedsel langer houdbaar blijft. Het is echter wel verboden om voedsel te doorstralen om de kwaliteit van bijna bedorven grondstoffen of voedsel te verbeteren. Het doorstralen zou wellicht wel voedselverspilling kunnen tegengaan.

 

Effect van het doorstralen

Doorstralen, (on)gewenst of niet

Doorstraling of ionisatie van voedsel wordt om verschillende redenen toegepast, waaronder:

 • Vernietiging van ziekmakende micro-organismen (o.a. Salmonella)
 • Doden van insecten en parasieten in o.a. graanproducten
 • Het volledig kiemvrij maken van speciale voeding voor mensen met een verminderde immuniteit (zoals bij aidspatiënten, patiënten na een transplantatie, enz.).

 

Welk voedsel mag doorstraald worden?

Aan het doorstralen van levensmiddelen zijn strikte regels verbonden. In het Warenwetbesluit “Doorstraalde waren” is een lijst opgenomen van levensmiddelen die doorstraalt mogen worden. Voor elk hiervan is ook een maximale dosis straling opgenomen, dit wordt uitgedrukt in kiloGray. Bijvoorbeeld:

 • Peulvruchten 1 kGy
 • Graanvlokken 1 kGy
 • Gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiden 10 kGy
 • Garnalen 3 kGy
 • Vlees van pluimvee 7 kGy
 • Diepgevroren maaltijden (voor patiënten, die op medisch voorschrift steriele voeding nodig hebben) 75 kGy

 

Het doorstralen van biologische (en biologisch-dynamische) producten is verboden. De reden is dat tijdens doorstralen er schade aan het DNA van het product wordt toegebracht.

 

Is doorstralen gevaarlijk?

Er zijn verschillende nationale en internationale adviesorganen die concluderen dat het doorstralen van voeding geen gevaar vormt voor de gezondheid, mits het doorstralen onder de juiste omstandigheden gebeurt. De stralingsenergie gaat door het voedsel heen, maar blijft niet in het voedsel actief (én maakt het ook niet radioactief). Ook heeft het doorstralen geen negatieve invloed op de voedingswaarde.

 

Etikettering van doorstraald voedsel

In Verordening (EU) nr. 1169/2011 staat aangegeven dat bij met ioniserende straling behandelde levensmiddelen één van de volgende vermeldingen dient te worden aangebracht:

 • “doorstraald”
 • “behandeld met ioniserende straling”
 • “door straling behandeld”
 • “met ioniserende straling behandeld”